CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin tại website Nông Trang Xanh (www.nongtrangxanh.net) cụ thể như sau:
1.Chúng tôi cam kết: Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối, không tiết lộ với bên thứ 3.
2. Mục đich và phạm vi thu thập thông tin: Việc thu thập thông tin chỉ để nhằm thực hiện tốt công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng được nhanh chóng và hiệu quả. Phạm vị thu thập bao gồm: tên khách hàng, email, địa chỉ, điện thoại.
3.Phạm vi sử dụng thông tin: Dùng để liên lạc và trả lời thắc mắc với khách hàng.
4.Thời gian lưu trữ: Trong thời gian khách hàng giao dịch mua hàng.
5.Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: DPCC Corp. – đơn vị quản lý và kinh doanh hàng hóa trên website Nông Trang Xanh, địa chỉ 33T2 (251/33) Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, Tp.HCM
6.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu: Khách hàng gửi email thông báo. (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)